Israelske fredssongar
Shalom songar


1. Sjir lasja'låm. Song til fred

2. Sja'låm chave'rim. Fred vere med dykk

3. He'veno 'sjalåm a'lechem. Før fred over dykk

4. Nålade'ti lasja'låm. Eg er fødd til fred

5. Am e'chad, lev e'chad. Heile Israel tek vare på kvarandre

6. Sja'låm al Isra'el. Fred over Israel

7. Ha'arets åd tisj'kåt. Det skal bli stilt i landet

8. Å'se sja'låm. Han skal føra fred 

9. Basja'na haba'a. Neste år

10. Al kål 'elle.

11. Sim sja'låm. Før fred over oss

12. Hare'ot. Venskap

13. Jerosja'laim sjel za'hav. Jerusalem av gull

14. Ha'ben ja'kiri. Min kjære son

15. 'Erets, 'erets. Land, land

16. Sjir lasja'låm. Song til fred

17. Potpourri over fredssongar

Eg lyfter mine auge til fjella


1. Hassidisk melodi, (instrumental)

2. Veta'her li'beno/ Veka'rev pzo'reno. Og rens våre hjarte

3. Sja'låm ale'chem. Fred over dykk

4. Le'maan e'chai vere'ai. For mine brør og frendar

5. E'sa e'nai. Eg lyfter mine auge

6. Ha rach cha'mann. Den miskunnsame

7. 'Zecher da'varr. (instrumental)

8. Veha've a'leino. Og bring over oss

9. Ra'chem bechasa´decha. Ver miskunnsam

10. Bryllupsdans (instrumental).

11. Ve'ad dår va'dår Frå ætt til ætt

12. Bne beit'cha. Bygg ditt hus

13. Le'cha då'di. Gå, min onkel

14. Sa'meach tesa'mach. Bli glad og gled andre

15. Ma ja'fit (instrumental). Kor pen du har blitt

16. Potpourri

Herren er min hyrde

1.  Båi besja'låm Kom med fred

2. Kå a'mar Slik sa Herren Gud

3. Kvå 'då ma'le å'lam Hans prakt fyller universet

4. Ma'sjiach Messias

5. Vejerosja'laim ir'cha Og Jerusalem Din by

6. Jevareche'cha Velsigne deg

7. Sim sja'låm Før fred over oss

8. Lesja'na haba'a bijerosja'laim Neste år i Jerusalem

9. Se'o sjea 'rim Opna portane

10. Zech'reno lecha'im Hugs oss for livet

11. Sjå'mer Isra'el Israels vaktar

12. Hasj'kifa Sjå utover

13. Ra'chem all Tsi'ån Hamedkjenenlse med sion

14. A'sjer ba'ra Bryllupsbøn

15. Veniz'ke venich'je Leva og vinna

16. A'ta ba'kaata Du let det strøyma

17. Av haracha'man Miskunnsame Far

18. Miz'mår leDa'vid Herren er min hyrde