Om oss

Sidan starten i 1998 har Jerusalem Forlag vore spesialisert på desse områda.

Det heile begynte med at Hemda Meltvik fekk spørsmål om ho kunne undervisa i morsmålet sitt, hebraisk. Ho takka ja til det, og det heile utvikla seg til undervisning over heile landet. Imidlertid var det lite å velja i av undervisningsmateriell. Løysinga vart å finna ei god lærebok i hebraisk, setja henne om til norsk, og gje henne ut på eige forlag.

Sidan me kom i gang med produksjon, salg og distribusjon, var terskelen litt lågare for å setja i gang med fleire bøker.

Dermed begynte me arbeidet med ordbøkene. Det var ikkje gjort på ein dag, så i mellomtida gav me ut to andre bøker. Etter at ordbøkene kom ut har me fortsett å gje ut bøker og fleire er på veg.

Hebraiskkursa pågår kontinuerleg og me utvida etter kvart med salg av musikk og andre israelske varer.

I 2004 arrangerte Jerusalem Forlag sin første Israelstur med over 20 deltakarar. Det vart ein stor suksess. Seinare vart det fleire turar. Det spesielle er at turane blir kombinerte med hebraiskundervisning.

Her er ein del av det som har blitt publisert om oss:

(Du må ha ein PDF-lesar installert på maskinen for å sjå desse filene)