Tre heilage stader

Mearat HaMakhpela i Hebron, Tempelplassen, Josefs grav i Sikem. 30x13 cm, pris 980,-

Alle bileta er trykte på lerret, som er strekt ut over ei stiv ramme. Dei kan hengjast opp som dei er, utan utvendig ramme.

Davidsstjerne

50x13 cm pris 2250,-

Glede over verda

33x80 cm pris 3850,-33x80 cm pris 3850,-

Jakobsstigen

49x20 cm, pris 2850,-

Hyllest til HaShem

29x21 pris 1850,-

Yod (HaShem)

41x49 cm pris 3300,-

Hebron

29x22 cm pris 1850

Lys over Jerusalem

60x44 cm 3500,- / 80x60 cm 4850,-

Shalom aleichem

60x53 cm pris 3800,-

Shabat kådesj

60x53 pris 3800,-

Rakels grav

49x37 cm pris 3300,-

Ein sann Gud

Emet, Gud er ein. I himmelen og over jorda. Ingen andre enn Han. 80x49 cm pris 3800,-

Sjma Israel

54x60 cm pris 4850 Sjma Israel, Adånai ellåheino, Adånai Echad.

Rakels grav

49x15 cm pris 2225 /100x30 cm pris 5500 De lærde studerer Toraen og oppdager dens hemmeligheter.

Hebrons glede

49x15 cm pris 2225 /100x30 cm pris 5500

Jerusalems glede

49x15 cm pris 2225 /100x30 cm pris 5500

Davids tårn

60x25 cm pris 2650,-

Han som frelser oss

65x80 cm pris 6800,-

Lovprising til framtida

40x80 cm pris 5500,-

Frelse

60x30 cm pris 3300,- Shofarblåsing. Jødene skal stige opp til den hellige byen, Jerusalem.

Brennande fele

60x43 cm pris 4500,-