Tre heilage stader Mearat HaMakhpela i Hebron, Tempelplassen, Josefs grav i Sikem. 30x13 cm, pris 980,-

Alle bileta er trykte på lerret, som er strekt ut over ei stiv ramme. Dei kan hengjast opp som dei er, utan utvendig ramme.

Davidsstjerne 50x13 cm pris 2250,-
Glede over verda 33x80 cm pris 3850,-
Jakobsstigen 49x20 cm, pris 2850,-
Hyllest til HaShem 29x21 pris 1850,-
Yod (HaShem) 41x49 cm pris 3300,-
Hebron 29x22 cm pris 1850
Lys over Jerusalem 60x44 cm 3500,- / 80x60 cm 4850,-
Shalom aleichem 60x53 cm pris 3800,-
Shabat kådesj 60x53 pris 3800,-
Rakels grav 49x37 cm pris 3300,-

Ein sann Gud Emet, Gud er ein. I himmelen og over jorda. Ingen andre enn Han. 80x49 cm pris 3800,-
Sjma Israel 54x60 cm pris 4850 Sjma Israel, Adånai ellåheino, Adånai Echad.
Rakels grav 49x15 cm pris 2225 /100x30 cm pris 5500 De lærde studerer Toraen og oppdager dens hemmeligheter.
Hebrons glede 49x15 cm pris 2225 /100x30 cm pris 5500
Jerusalems glede 49x15 cm pris 2225 /100x30 cm pris 5500
Davids tårn 60x25 cm pris 2650,-

Han som frelser oss 65x80 cm pris 6800,-

Lovprising til framtida 40x80 cm pris 5500,-

 
Frelse 60x30 cm pris 3300,- Shofarblåsing. Jødene skal stige opp til den hellige byen, Jerusalem.
Brennande fele 60x43 cm pris 4500,-