No kan du læra hebraisk online med Hemda Meltvik

Ulpan i Israel
Hemda lærer deg hebraisk i Herzliya

Hemda Meltvik, som har gitt ut den første norske læreboka i hebraisk, “Hebraisk på eiga hand”, inviterer deg til hebraiskkurs i Israel. Desse kursa har blitt svært populære, det har vore fleire vellukka sesongar no. Det er det mest naturlege og effektive å læra hebraisk i Israel. Du kan gå rett ut og praktisera det du har lært.
Det blir kurs for både dei som kan ein del frå før, og for dei som er utan forkunnskapar.
Hemda er fødd og oppvaksen i Israel, og har undervist hebraisk rundt om i Norge i 20 år. På grunnkurset lærer du å lesa og skriva. Du får sjå at du kan læra hebraisk på 1-2-3. Det er fleire og fleire som er interesserte i å læra hebraisk, og no er tida kommen.


No kan eg også tilby bibelundervisning og ulpan, i tillegg til den vanlege hebraiskundervisningen.


Ta kontakt dersom du vil studera i andre periodar enn dette.

PÅMELDINGA ER I GANG OG PLASSEN ER BEGRENSA
MELD DEG PÅ NO!


TLF 95938428

TLF Israel: 00972 58 797 2030